Bagi Arany János Általános Iskola honlapja

"A gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, hogy tudják hova tartoznak, szárnyakat, hogy megszabaduljanak a kényszerektől, az előítéletektől és lehetőséget kapjanak új utakat bejárni...”(Johann Wolfgang von Goethe)

Hirdetmény:

Továbbra is keresünk

Tanulószobára pedagógust

Karbantartót

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős/szabadidő szervezőt.

Tankönyvosztás augusztus 25-én pénteken lesz!

Pótvizsga: augusztus 28-29.

Első tanítási nap: szeptember 1.

 

Álláshirdetések:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rlnd2qa3h4

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rj5a5pj7a0

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rj5a3qkmj1

Történelem mellett bármilyen (angol, informatika, kémia, fizika, rajz) szakja lehet annak a Kollégának, aki szeretne velünk dolgozni. Teljes állást tudunk kínálni, határozatlan idővel!

Keresünk még megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógiai asszisztenst, gyógypedagógiai asszisztenst és gyermekvédelmi/szabadidő szervezői végzettséggel rendelkező Kollégákat is!

 https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rl5g8iscg7

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rl5g7zkna0

Kérem, akinek van megfelelő végzettséggel, hozzáértéssel rendelkező ismerőse, küldje hozzánk! Köszönjük.

Személyesen: az ügyeleti napokon, szerda délelőttönként -július 5-től két hetente- az általános iskolában- Bagi Arany János Általános iskola- várjuk az érdeklődőket.

A bagiskola@bagiiskola.hu e-mail címre is várjuk szeretettel az önéletrajzokat.

Köszönjük: 
A Bagi Arany János Általános Iskola vezetősége

  

Nyári szüneti nyitvatartás:

július 5-től (szerdánként) 2 hetente 8-12-ig várjuk azokat a Szülőket, akik szeretnék az ügyeiket intézni.

ügyeleti nap, ügyeletesek:

július 5. Szásziné Győri Éva

július 19. Maschekné Torda Amália

augusztus 2. Mekesné Kajtor Szilvia

augusztus 16. Szásziné Győri Éva

 

Megszületett az Államtitkári döntés: 2017. szeptember 1-től lehet jelentkezni néptánc  és színjáték tanszakok-ra!

 

Iskolánk elérhetőségei, a programja és a hivatalos tudnivalók:

Név: Bagi Arany János Általános Iskola

OM: 032360

Elérhetőségek (telefon/fax): 06-28-504-155

E-mail: bagiskola@bagiiskola.hu

Postacím: 2191 Bag, Szent András utca 41.

Intézményvezető:              Szásziné Győri Éva

Helyettesek: szakmai:        Mekesné Kajtor Szivia

                    személyügyi:  Maschekné Torda Amália

Nevelést Oktatást Közvetlenül Segítő /NOKS/ Munkatárs: Dócza Imréné (Editke)(Iskolatitkár)
 
Pedagógusok
 
Alsó tagozat
 

Deák Márta                            tanító        1. osztályfőnök, erkölcstan;

Volterné Jamrik Éva                tanító        1. napközis nevelő, német;

Vargáné Válent Andrea           tanító        2. osztályfőnök, német;

Gigorné Pórlaki Judit               tanító        2. napközis nevelő, erkölcstan;

Katonáné Kovács Erika            tanító        3. a osztályfőnök, erkölcstan;

Kocsis Ildikó                            tanító        3. b osztályfőnök; angol;

Katona–Dénes Krisztina          tanító         3. b iskolaotthonos (napközis)
                                                                   nevelő;

Boda Regina                            tanító        4. a osztályfőnök;

Balázsné Győri Mária               tanító        4. b iskolaotthonos nevelő,
                                                                   könyvtár, erkölcstan,technika;                   

Tóthné Irsán Ágnes                 tanító        4. b, osztályfőnök, technika,                                                                              gyermekvédelmi felelős;

 

Felső tagozat

 

Dobosné Szilágyi Gabriella                        5. a of., matematika, DÖK segítő
                                                              pedagógus;

Bankó Edit                                              5. b of., magyar ny. és irod., 
                                                               történelem, erkölcstan;

Horváthné Maczkó Katalin                       6. a of., angol, történelem 
                                                              munkaközösség-vezető;

Ifj Szalai Zoltán                                       6.b of., testnevelés, hon és 
                                                              népismeret;

Szalai Zoltán                                           7. a of., testnevelés, futball, 
                                                              kézilabda;

Szekeresné Fercsik Anna                         7. b of., biológia,                 
                                                              természetismeret, 
                                                              munkaközösség-vezető;

Sima István                                            8. a of., ének-zene, furulya, 
                                                              gitár;

Pótháné Geier Tünde                               8. b of., testnevelés, biológia, 
                                                              tankerületi versenyek;

Gyalog Éva/Czibula Mária                         magyar nyelv és irodalom,
                                                               tanulószoba  

Balázsné Győri Mária                                technika;

Fekete Tamás                                         kémia

Kocsis Ildikó                                            angol;

Kovács Éva                                             rajz;

Maschekné Torda Amália                          tanulószoba, intézményvezető-h.;

Mekesné Kajtor Szilvia                             matematika; 

Paltán Bernadett                                     magyar

Phayboun Kongsaysak                             fizika;

Szásziné Győri Éva                                   informatika, intézményvezető.

Szászi Tibor                                             informatika;

Tóthné Irsán Ágnes                                 technika;

Vargáné Válent Andrea                            német;

Volterné Jamrik Éva                                német;

 

Gyógypedagógiai csoportok

 

Majdán Eszter                                         gyógypedagógus, osztályfőnök;

Ribánszki Mónika                                     gyógypedagógus;

Szulágyi Tibor                                          gyógypedagógus (márc. 1-ig)

Polonkai Kitti                                            május 1-től

Fejlesztések

 

Egri Zsuzsanna                                       iskolapszichológus.

Fekete Tamásné                                     fejlesztőpedagógus;

Majdán Eszter                                        gyógypedagógus;

Ribánszki Mónika                                    gyógypedagógus;

Polonkai Kitti                                          gyógypedagógus

Mezeiné Bereczki Katalin                         logopédus.

 

 

Hit- és erkölcstan oktatási, nevelési tevékenységet folytatók iskolánkban

 

Karácsondi Mihály                                  katolikus hitoktató

Katona Pál                                             katolikus hitoktató

Szabados Tamás                                    református hitoktató

Lindákné János Zsuzsanna                     evangélikus hitoktató

Nagy Jázmin                                          hitgyülekezeti hitoktató

 

Egyéb oktatási, nevelési tevékenységet folytatók iskolánkban

 

Kerstner Róbert                                   JUDO (Veresegyházi Küzdősport
                                                           Egyesület és az EMMI támogatásával)

 

Tóth Máté József                                  SAKK (Galgavidéki Sakkbarátok
                                                           Sportegyesülete támogatásával)

 

Tecnikai dolgozók iskolánkban

Deme Andrea 

Kádár Péter

Tóth Lajos

Kovács Gyuláné

Raffael Sándor

Spendel Jánosné

 

Éves programjaink havonkénti bontásban

 

Augusztus           26.                        Tankönyvosztás

                           27. (szombat)       Tankönyvosztás

                           29-30.                  Pótvizsgák, osztályozóvizsgák

                           31. 18.00             Tanévnyitó ünnepség

Szeptember         1. csütörtök          Első tanítási nap (Házirend,
                                                       balesetvédelmi szabályok ismertetése)

                            2. péntektől         Órarend szerinti tanítás

                            5-től 9-ig             Szülői értekezletek

                           12. hétfő              Szitakötő foglalkozás

                           16. péntek           Tanulmányi kirándulás

                           29. csütörtök       Szent Mihály nap;
                                                      Arany János év indítása;

                                                      Mezei futóverseny helyi fordulója

Október               6. csütörtök         Iskolai megemlékezés az aradi
                                                      vértanúkról

                            7. péntek            Pályaválasztási kiállítás Gödöllőn

                            15. szombat        Szüreti bál 

                            17 től 21-ig         Papírgyűjtés

                            22. szombat        Arany János emléktúra a
                                                       Petőfi forráshoz

                            24. hétfő             Kerekasztal a Bagázs képviselőivel

November             2-től 4-ig             Őszi szünet (utolsó tanítási nap:
                                                       október 28. péntek)

                            7. hétfő                Őszi szünet utáni első tanítási nap

                            14. hétfő              Fogadóórá

                           15. kedd              Elektronikai hulladékgyűjtés  (12-14-ig)

                            ………….                Zrínyi Ilona matematikaverseny
                                                       helyi fordulója

                            22. kedd              Nyílt tanítási nap az alsó tagozaton

                            23. szerda            Nyílt tanítási nap a felső tagozaton

                            25.péntek            Portfóliók feltöltésének határideje

                            28. hétfő              Első adventi gyertyagyújtás (5.a,5.b)

                       

December            5. hétfő                Második adventi gyertyagyújtás
                                                       (6.a,6.b)

                           6. kedd                Mikulás ünnepségek, Disco

                          10. szombat          Karácsonyi forgatag
                                                       (december 21-i munkanap áthelyezése)

                          12. hétfő               Harmadik adventi gyertyagyújtás
                                                        (7.a,7.b)

                          20. kedd               Iskolai Karácsonyi ünnepség
                                                       Negyedik adventi gyertyagyújtás
                                                       (8.a,8.b)

                            22-től jan. 2-ig    Téli szünet
                                                       (utolsó tanítási nap: dec.20. kedd)

Január                  3. kedd               DÖK nap 

                            4. szerda            Téli szünet utáni első tanítási nap

                           19. csütörtök       Osztályozó értekezletek

                           20. péntek           Első félév vége

                           23. hétfő              Félévi értesítők kiosztása

                          23-tól 27-ig           Szülői értekezletek

Február              11.v. 18. szombat  Farsangi bál


Március               2. csütörtök          Arany János 200. születésnapja
                                                      Szavalóverseny

                            6-tól 10-ig           Pénzügyi tudatosság és
                                                       gazdálkodás hete

                            15. szerda           Községi ünnepség

                            20. hétfő             Fogadóórák

                            22. szerda           Kistérségi kézilabdaverseny (Bag)

                       

Április                 13-tól 18-ig         Tavaszi szünet 

                                                     (utolsó tanítási nap: április 12. szerda)

                            19. szerda         Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

                            24-től 28-ig        Fenntarthatóság és
                                                      környezettudatosság hete

                                                      Papírgyűjtés

                            28. péntek          Írásbeli vizsga: 8. o.


Május                  2. kedd                Szóbeli vizsga: 8. o. 
                                                      (Tanítás nélküli munkanap)

                            8-tól 12-ig          Szülői értekezletek

                            5. péntek            Kistérségi úszóverseny (Bag)

                            8-tól 12-ig          "Határtalanul!" kirándulás:
                                                       Erdély (7- évfolyam)

                            14. vasárnap       Bonifác nap

                            17. szerda           Idegen nyelvi mérés, és egészségnap (zöld nap)

                            24. szerda            Országos kompetenciamérés
                                                       (Tanítás nélküli munkanap)

 Június                  7. szerda              Nemzeti összetartozás napja

                                                        Osztályozó értekezletek

                            15. csütörtök        Vidámballagás, ballagás, szerenád

                            17. szombat         Ballagás

                            20. kedd  18óra    Tanévzáró ünnepély

Meghívó

Szeretettel meghívjuk községünk lakóit és az egykori diákokat

2017. június 10-én 14 órára,

iskolánk 90 éves fennállásának tiszteletére megrendezendőünnepségre!

Bagi Arany János Általános Iskola Tantestülete

PC4901Re: Pályázati_kiírások
 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 102
Heti: 237
Havi: 1 527
Össz.: 286 776

Látogatottság növelés
Oldal: Bagi Arany János Általános Iskola
Bagi Arany János Általános Iskola honlapja - © 2008 - 2017 - szaszieva.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: általános iskolai ballagási műsor - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »