Szásziné Győri Éva honlapja

"Tanulni annyi, mint rájönni, mi az, amit már tudsz. Cselekedni annyi, mint megmutatni, hogy tudod. Tanítani annyi, mint másokkal tudatni, hogy ők is éppúgy tudják, mint te magad" (R. Bach)

Karácsonyi (és hétköznapi "használatra") a következő idézet Szent Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből:

"Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.

Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.

Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.

Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.

Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha..."

@

"Néhány sündisznó roppant fázik egy téli éjszakán. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen. De mennél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymás tüskéit, annál jobban szúrnak. Próbálnak hát távolodni. Csakhogy akkor ismét dideregnek.
Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg akaratlan tüskét el kell viselnie.
De még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedüllétbe.
Elvégre nekünk is vannak tüskéink, amelyeket a hozzánk ragaszkodók kénytelenek eltűrni. S ha él bennünk megértés, szeretet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket." (Kun Erzsébet)

 

@

"Ha nem csinálhatod azt, amit szeretsz, szeresd azt, amit csinálsz!"

@

 

 

Szeretettel köszöntöm az érdeklődőket a honlapomon!

 

Szásziné Győri Évának hívnak, mint az a honlap címéből is kiderül :-)

Kartalon élek. Gyermekkoromban Etyeken, majd  Budaörsön laktam.

 1986-ban költöztem Kartalra. Férjem -Szászi Tibor-"kartali születésű", igazi lokálpatrióta. Jelenleg is (1986 óta) a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola tanára.

Két gyermekünk van: Tamás (1987.) és Krisztina (1990.) mindketten dolgoznak már.

 Jómagam 23 évet dolgoztam tanító néniként a kartali iskola alsó tagozatán, majd 1 évet voltam/ éltem Versegen a Tagintézményben. Szerettem a gyerekeket elvarázsolni kezdetben a bábjáték, majd a drámajáték és a színjátszás segítségével.

2010 augusztusától 2022.08.22-éig a Bagi Arany János Általános Iskolának voltam a vezetője. Erre a tevékenységemre leginkább misszióként tekintek annak ellenére, hogy a Bagon töltött évek alatt nem csak adtam, hanem nagyon sokat kaptam is.

anya.jpg

2022. augusztus 22-től a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola csapatát erősítem, mint intézményvezető-helyettes.

2009-ben szakvizsgáztam az ELTE-n Család és gyermekvédelem szakirányban. Szakdolgozatomban a gyermekek szabadidős tevékenységét vizsgáltam és méginkább megerősödött bennem, hogy mi felnőttek, mekkora hatással vagyunk a gyerekekre (szülőként és pedagógusként is).

 2010-ben Kartal lakosai közül sokan úgy érezték, hogy méltó vagyok rá, hogy képviseljem Őket Kartal Nagyközség Önkormányzatának képviselő testületében, ezért szavazatukkal képviselővé tettek. Ezt ezúton is köszönöm Nekik.
Igyekeztem és a mai napig is igyekszem megfelelni az elvárásoknak és azon vagyok, hogy soha ne feledkezzek meg arról az elvről, hogy "Nem az emberek vannak értem, hanem én ÉRTÜK!"

2013-ra elvégeztem egy újabb szakvizsgás képzést, közoktatási vezető végzettségem (is) lett. Szakdolgozatomban a pedagógusok külső hatásokra adott reakcióit vizsgáltam. 

2013 decemberétől a felnőtt közfoglalkoztatottak alapkompetencia képzésében vettem részt, mint szervező és oktató.

2014-ben elvégeztem a szakértői és tanfelügyelői képzést. Azóta részt veszek pedagógus minősítési eljárásokon, tanfelügyeleti látogatásokon.

2020-2022 az aszódi Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett drámatanszakát vezettem a Bagi Arany János Általános Iskolában. 

2021-ben Beszédfejlesztő, majd a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek beilleszkedését segítő szakmódszertanos pedagógus végzettséget is szereztem.

Igyekszem minden munkámat úgy végezni, hogy azzal, amit teszek vagy mondok, másokat segítsek.

Hobby-m a rajzolás, festés, fotózás. (Kartalról készült vízfestményeimet a "Kartal képekben" menüpontra kattintva láthatják.)

 2009oktober4._033.jpg

 Fontos számomra a színjátszás is, amit leginkább rendezni szeretek, nem előadni...

 Amire nagyon büszke vagyok:

 

 

scan0005.jpg

 

 Próbálok frissíteni és aktuális témákkal előállni, tehát érdemes újra és újra rákattintani az oldalra. Mivel tanítok, főleg iskolai témák lesznek napirenden, de szívesen teszek fel 1-1 jó receptet is...

 

 Lehet, hogy az adott életszakasznak köszönhetően, de néha az idézetek is megtalálnak.  

 2014:

 "Apa gyermekéhez: Vigyázz fiam, hová lépsz!

 Mire a gyermek: Vigyázz Te Apa, én a te nyomodban járok..."

2013.novemberi kedvenc:

 "Egy idő után megtanulod a finom különbségtételt a kézfogás és az önfeladás között. És megtanulod, hogy a vonzalom nem azonos a szerelemmel és a társaság a biztonsággal. És kezded megérteni, hogy a csók nem pecsét és a bók nem esküszó.

És hozzászoksz, hogy emelt fővel és nyitott szemmel fogadd a vereséget, a felnőtt méltóságával, nem pedig a gyermek kétségbeesésével. És belejössz, hogy minden tervedet a mára alapozd, mert a holnap talaja túl ingatag ehhez. Egy idő után kitapasztalod, hogy még a napsugár is éget, ha túl sokáig ér.

Műveld hát saját kertecskédet, magad ékesítsd fel a lelked, ne mástól várd, hogy virágot hozzon neked. És tanuld meg, hogy valóban nagyon sokat kibírsz. Hogy valóban erős vagy. És valóban értékes."
/Veronica A.Schoffstall/

 

KÉT FARKAS - életfilozófia

 

  Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik.

 Azt mondta: "Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak.

  Egyikük a Rossz. - A düh, irigység, féltékenység, sajnálat, szánalom, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, bűntudat, harag, kisebbrendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az ego. 

Másikuk a Jó. -  Az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és a hit."

 Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját: „És melyik farkas győz?”

  Az öreg indián mosolyogva válaszolt: „Az, amelyiket eteted.”

 

 EGY MÁSIK....

  "Volt egyszer egy öregember, aki egy oázis szélén üldögélt a Közel Keleten, egy város kapujában.
Egy napon, odament hozzá egy fiatalember és megkérdezte tőle:
- Soha nem jártam még itt. Milyenek e város lakói?
Az öreg, egy kérdéssel válaszolt neki:
- Milyenek voltak annak a városnak a lakói, ahonnan te jössz?
- Egoisták és rosszak. Ezért örülök, hogy eljöttem onnan.
- Pontosan ilyenek e városnak a lakói is - válaszolt az öreg.
Nem sokkal később, egy másik fiatalember közeledett emberünkhöz és ugyanazt a kérdést tette fel neki:
- Most érkeztem erre a vidékre. Milyenek e városnak a lakói?
Emberünk, ugyanazzal a kérdéssel válaszolt neki: - Milyenek voltak annak a városnak a lakói, ahonnan te jössz?
- Jók voltak és együtt érzőek, vendégfogadók és becsületesek. Nagyon sok barátom volt köztük és nehezemre esett elhagyni őket.
- Ilyenek ennek a városnak is a lakói, - válaszolt neki az öreg.
Egy kereskedő, aki épp inni vitte a tevéit, meghallotta ezt a párbeszédet és miközben a második fiatalember távolodott, odafordulva az öreghez, vádló hangon így szólt hozzá: - Hogy adhatsz két teljesen különböző választ, két személynek a hozzád intézett ugyanolyan kérdésére?
- Fiam, mindenki a szívében hordja a saját világát. Az, aki semmi jót nem talált a múltban, itt sem fog semmi jót találni. Ellenben, az, akinek egy másik városban barátai voltak, itt is hűséges és bizalmas barátokat fog találni. Mivelhogy tudod, az emberek nem mások, mint amit mi képesek vagyunk bennük megtalálni."

  3...

 "Istennel beszélget egy ember:

Uram, szeretném megtudni, hogy milyen a Paradicsom és milyen a Pokol.
Isten odavezeti két ajtóhoz. Kinyitja az egyiket és megengedi az embernek,
hogy betekintsen.
A szoba közepén egy hatalmas kerek asztal volt és az asztal közepén egy
nagy fazék, benne ízletes raguval.

Az emberek, akik az asztal körül ültek, csont soványak és halálsápadtak
voltak. Az összes éhezett.

Mindegyiknek egy hosszú nyelű kanál volt a kezében, odakötözve a kezéhez.

Mindegyikük elérte a ragus tálat és vett egy kanállal.

De mivel a kanál nyele hosszabb volt, mint a karjuk, nem tudták a kanalat a
szájukhoz emelni.
A szent ember megborzongott nyomorúságukat, szenvedésüket látva.

Isten ekkor azt mondta: Amit most láttál az a Pokol volt.


Majd mindketten a második ajtóhoz léptek.

Isten kitárta azt és a látvány, ami a szent elé tárult, ugyanaz volt, mint
az előző szobában.
Ott volt egy nagy kerek asztal, egy fazék finom raguval.


Az emberek az asztal körül ugyanúgy hosszú nyelű kanalat tartottak a kezükben.
De ez alkalommal az emberek jól tápláltak, mosolygósak voltak és nevetve
beszélgettek egymással.

A szent ember ekkor azt mondja Istennek: Én ezt nem értem!

Ó, pedig ez egyszerű - válaszolja Isten - ez igazából csak 'képesség'
kérdése. Ők megtanulták egymást etetni, míg a falánk és önző emberek csak magukra gondolnak.


Amikor csak magunkra gondolunk, a Pokol van itt a Földön."

(Francesco Sagittarius)

 

Decemberi mókás helyzet:

Beszélgetés közben felírtam Kolléganőm mondatát: "Tudom, hogy neked is vannak problémáid, de nem kell azért eltúlozni őket!"

Kolléganőm ezt látva, belenyúlt a zsebébe, kivett egy cédulát: "Én is felírtam ám, amit te mondtál!"

A papír darabkán, ez állt: "Mindenre van megoldás, csak kérdés, hogy mit akarunk." 

@

 

Térben és időben mindig a legjobbkor kapom meg azt a töltést, amire szükségem van...

Ma nem neves írók, költők, anoním nagyotmondók idézeteit osztom meg az olvasóval, hanem egy kedves KOLLÉGANŐM sorait.

Adjon Mindenkinek akkora érzelembombát /támogatottsági érzést, mint nekem adott! 

(Az e-mailt késő este, az iskolából hazatérve, a sokadik, de még mindig nem végleges tantárgyfelosztás után kaptam):

 

"Édes Istenem!!!!!!!!!
Adj nekünk olyan jelentkező tanárokat, akikre szükségünk van!!! Lehetőleg még ma vagy tegnap, hogy ez a két asszony hadd mehessen végre haza!!!!!!
Ez azért borzasztó vakugrás. Arról már nem is beszélve, hogy szerintem  értelmetlen és emberkínzás. Puszi"

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 4
Tegnapi: 2
Heti: 23
Havi: 363
Össz.: 456 271

Látogatottság növelés
Oldal: Bemutatkozás
Szásziné Győri Éva honlapja - © 2008 - 2024 - szaszieva.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »