Bagi Arany János Általános Iskola honlapja

"Tanulni annyi, mint rájönni, mi az, amit már tudsz. Cselekedni annyi, mint megmutatni, hogy tudod. Tanítani annyi, mint másokkal tudatni, hogy ők is éppúgy tudják, mint te magad" (R. Bach)

Értesítés az ajándék cirkuszjegyekkel kapcsolatos tudnivalókról:

"Tájékoztatom Önt, hogy a MÁV-Start Zrt. egyedi utazási kedvezményt ad minden ajándék cirkuszjeggyel rendelkező diák és 1 fő felnőtt kísérője számára. A Fővárosi Nagycirkusz előadásaira és az utazó magáncirkuszok előadásaira utazó diákok 90%-os, kísérőik pedig 50%-os alkalmi menettérti kedvezményben részesülnek.

 

Felhívom figyelmét, hogy az utazási kedvezmény a vonatjegy megvásárlásakor kizárólag az ajándékba kapott utalvánnyal vehető igénybe, a visszaúton pedig az előadásra beváltott jeggyel tudják igazolni a kedvezményre való jogosultságot, ezért kérjük, hogy a diákok és kísérőik az utazás ideje alatt ezeket tartsák maguknál.

 

Továbbá tájékoztatom, hogy a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. (továbbiakban: MACIVA) kiszélesítette az ajándék cirkuszjegyekfelhasználhatóságának körét annak érdekében, hogy azok a gyerekek, akik a nagy távolság miatt nem tudják igénybe venni a jutalmat, de szeretnének cirkuszba menni, a lakóhelyükhöz legközelebb játszó utazó cirkuszban ezt megtehessék.

Ennek értelmében a jeggyel rendelkező diákok az alábbi cirkuszokba tudnak ellátogatni:

  • Exit Cirkusz
  • Eötvös Cirkusz
  • Hungária Cirkusz
  • Magyar Klasszikus Nagycirkusz

A cirkuszok elérhetőségeit és játszási helyeket a csatolt mellékleten kívül megtalálják a Fővárosi Nagycirkusz honlapján, a http://www.fnc.hu/hirekoldalon. "

#

http://www.bagfalu.hu/bh/bh_1606-07.pdf 

Beszámoló a Bagi Arany János Általános Iskola 2015-2016-ban végzett munkájáról

A Bagi Arany János Általános Iskola – Szakmai Alapdokumentuma alapján- működtet alsó és felső tagozatot; ellátja a sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását integrált és gyógypedagógiai körülmények között is.

Szerveztünk napközit, tanulószobát, iskolaotthont, művészeti, sport, és tantárgyi szakköröket (25) és minden nap a tanulók rendelkezésére állt a könyvtárterem. Fejlesztés keretében nem csak az SNI, és BTM szakvéleménnyel rendelkező tanulókat láttuk el, hanem a lemorzsolódás veszélyeztetetteket (sokat rontott, ill. közepes alatti a teljesítménye) is. Logopédus foglalkozott a beszédhibás és iskolapszichológus az egyéb problémákkal küzdő tanulókkal.

A gyerekek 3.-tól úsztak, felsőben francia, elsőben pedig német szakkörünk volt.

Idén újdonság volt a JUDO szakkör, a Nemzedékek tudása, a Digitális témahét és az iskolahívogató projektünk.

Bár a tanévet egyforma létszámmal (288) kezdtük és zártuk, év közben elég nagy volt a mozgás: 7 család költözött el, majd jött vissza.

A 15 osztályból 12 hagyományos délelőtti oktatással, 2 iskolaotthonos formában, 1 osztály pedig „1 osztály 1 napközis csoport” formában működött. 1 összevont napközis és 1 felsős tanulószobai csoportunk volt. A külön oktatott SNI tanulókkal (19 fő) 2 gyógypedagógus foglalkozott.

Tanulóink közül (a 288-ból) 34 teljesített kitűnő eredménnyel.

1.o.      Benedek Luca, Paltán Eszter, Palya Alex,

2.a       Balázs Ákos, Balázs Botond,

3.a       Gyalus Noémi, Horváth Ágoston, Kajári Dorottya,

4.a       Kajári Máté, Begidsán Lilla, Macsala Norbert, Labáth Veronika, Szabados Tamás,

5.a       Deme Adél, Faragó Boróka, Györgyfi Gergely,

5.b       Katona Janka, Tóth Veronika,

6.a       Angyal Virág Sára, Balázs Dávid, Begidsán Bence, Fényes Boldizsár, Gyalus Tünde, Ujvári Gábor Rómeó,

6.b       Albert Fanni, Juhász Barbara, Tóth Viktória,

7.a       Kádár Roland

7.b       Faragó Panna, Boda Eszter, Halász Lili, Szabados Réka

8.a       Gazda Boglárka

8.b       Tóth Tamás

Nevelőtestületi dicséretet kapott 21 tanuló a kimagasló tanulmányi munkájáért, sok tantárgyi dicséretéért.

Arany János Díjban részesült: művészetek területén Gazda Boglárka, társadalom és természettudományok területén Tóth Tamás, társadalomtudományok területén nyújtott teljesítményéért Dallos Dominik.

Idén 2 kiváló tanítványunk Gazda Boglárka és Tóth Tamás kapott Arany János Plakettet a nyolc évig tartó példamutató magatartásáért a kimagasló tanulmányi eredményéért, iskolánk hírnevének öregbítéséért.

A jeles rendű (1-2 négyese volt) tanulókra, (15 fő) is nagyon büszkék vagyunk.

Idén a jól teljesítő, de számszerűen kimutathatóan jó eredményeket el nem érő (versenyeket nem nyerő) hátrányos helyzetű tanulókat a működtető önkormányzat jutalomban részesítette: másodmagukkal 10 alkalomra szóló bérletet kaptak az uszodába. Ez 8 felsős tanulót érintett.

Mindegyiküknek gratulálunk!

Az iskola tanulmányi eredményeinek átlaga magatartás és szorgalom jegyek nélkül, az SNI tanulók eredményével is számolva: 3,75. (Az átlag kiszámolásánál nem lettek figyelembe véve a hiányzás miatt nem értékelt tanulók.)

Beiskoláztuk a végzősöket. Minden elballagó diákunk továbbtanul valamelyik általa választott iskolában. A felvételi vizsgák és a tanulmányi eredmények alapján gimnáziumba 6 fő, szakgimnáziumba 20 fő, szakközépiskolába 12 fő nyert felvételt.

A 288-ból 138 hátrányos helyzetű. 30 tanulási nehézséggel küzd, 32-nek van valamilyen fogyatékossága.

Mivel ez a település egyetlen iskolája, fogadnunk kellett minden körzetes, illetve Bagon élő gyermeket 6-16 éves korig. A tanulói összetételünk emiatt nagyon szélsőséges. Vannak nagyon szegény, igénytelen, motiválatlan és vannak nagyon jómódú, magas elvárásokat támasztó háttérből érkező tanítványaink is; ami komoly módszertani tudást, szakmai jártasságot követel meg a pedagógusoktól.

Azt hogy pedagógusaink kiváló szakmai tudással rendelkeznek, megerősítették a tanév közben iskolánkba látogató minősítési szakértők és szaktanácsadók is. (6 pedagógus sikeres minősítési eljárása és 8 szaktanácsadói látogatás valósult meg a 2015/16-os tanévben)

Információink szerint a telep és az onnan érkező, nem megfelelő kultúrával és higiéniával rendelkező gyermekek miatt az elsős beiratkozás áprilisban nem a terveink szerint alakult. Ami annál is inkább elkeserítő, mert ebben a tanévben csak egy nagy létszámú elsős osztályunk volt (28 tanulóval, vegyes összetétellel) és ott sem előtte, sem tanév közben semmi probléma nem volt.

Mivel idén a magántanulóság nem úgy működött, mint az előző években, ezért alkalmaztuk az iskolában adható legszigorúbb büntetést: három fegyelmi tárgyalást is tartottunk. Mindhárom esetben a tanuló iskolából való kizárása mellett döntött a nevelőtestület, de ebből 2 esetben a büntetés végrehajtását 6 hónapra felfüggesztettük.

A magatartás jegyek átlaga alsó és felső tagozaton 3,7; míg a gyógypedagógiai csoportban 2,1.

A magatartási problémák alól kivételt képeztek a kirándulások, az erdei iskolák és a versenyek. Ilyenkor még azok a gyerekek is tudtak a szabályoknak megfelelően viselkedni, szép eredményeket elérni, akik egyébként rendbontóak.

Erdei iskolában 54 felsős és két alsós osztály (3.a, 4.a), a Bagi Szent Rita Karitász által szervezett kiránduláson 50 hátrányos helyzetű, a Bonifácos kiránduláson pedig egy busznyi alsós és 5.-es jól tanuló gyermek vett részt. A Marczibányi Kerekasztal Társulattal megvalósuló közös pályázat keretében 2 évfolyam tudott részt venni ingyenes budapesti kiránduláson.

Ismét volt kötelező fittség mérés, amiből kiderült, hogy a tanulóink kb. 20-25%-a enyhén elhízott, vagy túlsúlyos. Sokuknál a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód az ok. A mindennapos testnevelés ezeknél a tanulóknál a minimális mozgást biztosítja csak, a helyes életmódra/táplálkozásra való nevelés elsősorban a szülők feladata.

Legnagyobb gondot idén is az igazolatlan hiányzások okozták. A családi pótlék/iskoláztatási támogatás megvonása még mindig nem változtatott némely család hozzáállásán.

Sajnos az egyházi hitoktatással kapcsolatos kötelezettségeket (pl.: templomba járás) sem mindenki vette komolyan.

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektettünk a kiemelten tehetséges, a tanulási nehézséggel küzdő, valamint a hátrányos helyzetű gyerekekkel való egyéni törődésre is. Mi azonban –önmagunkban- kevesek vagyunk. Szükségünk van a szülők támogató együttműködésére, példamutató életvitelére ahhoz, hogy végső célunkat elérjük, hogy minden tanítványunkból dolgozni vágyó és dolgozni képes, boldog jövőt építő Embert neveljünk.

A következő közös munka megkezdéséig a nyári szünet idejére mindenkinek tartalmas kikapcsolódást kívánok szeretettel:

Szásziné Győri Éva

2016.07.01. Bonifác jutalomkirndulás 1-5. évfolyam kiválóinak a Csodák Palotájába.

jutalombonifac2016.jpg

2016. 06.24.,25. Bagi Falunap és Rétesfesztivál

 falunapi_gyermekjatek.jpg

2016. 06.23. Tanévzáró ünnepség

tanevzaro.jpg

2016. 06.18. Ballagási ünnepség

ballagas2016.jpg 

8.a_tabo.jpg

8.b_tablo.jpg

Szent Rita Karitász ajándék kirándulás Budapestre az Elevenparkba:

 elevenpark2016.jpg

2016.06.15. DÖK Nap Népi játszóházzal,

 nepi_jatszohaz.jpg

majd szerenád

szerenad2016.jpg

2016.06.14. Tanulmányi kirándulások

2016. 06.13. Vidámballagás 

vidamballagas2.jpg

Május 18-án zajlottak országosan az idegen nyelvi mérések. Közben a nem érintett évfolyamoknak "Egészségnapot" tartottunk. 

kerekparos.jpg

Május 12-én véget ért a tankerületi versenysorozat.

Iskolánk összesítésben a II. helyezést érte el. 

tankeruleti2.hely.jpg

Az iskolák közötti sorrend:

I. Tura (490 pont)

II. Bag (485 pont)

III. Kartal (457,5 pont)

IV. Aszód (442,5 pont)

V. Iklad (425 pont)

VI. Hévízgyörk (402,5 pont)

VII.Galgahévíz (395 pont)

VIII. Domony (375 pont)

IX. Galgamácsa (235 pont)

Minden résztvevőnek gratulálunk!

 A galgahévízi népdalénekési versenyen korcsoportjában

I. Balázs Botond 2. a

II. Angyal Virág Sára 7.a 

Gratulálunk a résztvevőknek és a felkészítőknek is!

Május 5. Tankerületi úszóverseny: I. helyezés.

uszoversenybagicsapat.jpg

Digitális témahét zárásasént ajándékokat sorsoltak (920 szelvényből): 

https://www.facebook.com/digitalistemahet/videos/1555152161451563/?fref=nf 

Iskolánk a Bagi Arany János Általános Iskola 2 LEGO robottal lett gazdagabb.

Április 18-22-ig megint a szelektív hulladékgyűjtésé volt a fő szerep: ezúttal papírt gyűjtötttünk.

 papirgyujtes.jpg

Bag Nagyközség Önkormányzatának jóváhagyásával -és anyagi támogatásával- sikerült beszereznünk az új asztalokat és padokat.

padokjpg.jpg

2016. április 19-én tankerületi bemutató foglalkozást  tartott Gelniczy Luca a tankerület területén dolgozó és érdeklődő gyógy ill. fejlesztő pedagógusoknak. Téma: "Fejlesztési lehetőségek a cirkuszterápia kapcsán".

cirkuszterapia.jpg

Köszönjük Gelniczky Lucának a  bemutatót!

Az elsősöket beiratni  április 14-én (csütörtökön) 8-19 óráig és  április 15-én (pénteken) 8-19 óráig lehetett.

 

Április 12.: A Turai Hevesy György Általános Iskola  "A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ EMLÉKEZETE" versenyén iskolánk nyolcadikos tanulói II. helyezést értek el! Gratulálunk Nekik és a felkészítőnek Bankó Edit Tanárnőnek!

masodik_vilaghaboru_emlekezete_versenyen.jpg

#

Az Aszódi Tankerület Hévízgyörki Szavalóverseny fordulóján Gazda Boglárka és Ujvári Gábor Rómeó a korcsoportjából

1. helyezést  ért el.

#

Április 12-én elektronikus hulladékgyűjtés volt az iskola előtti parkolóban. 8-fél 10-ig várták a hulladékot.

 #

Április 9-én a Pest Megyei Rendőr Főkapitányság által szervezett  Kerékpáros iskolakupa Megyei döntőjén Veresegyházán Angyal Alexa (6.b) és Kádár Roland (7.a) képviselték iskolánkat az Aszódi és a Gödöllői rendőrkapitányságot

Örömmel "jelentem", hogy 

Angyal Alexa

 

"lány" kategóriában 3. helyezést ért el.

Kádár Roland a járási selejtezőjéből juttatta be párosukat a döntőbe. Gratulálunk Nekik!

A fotók a Bagi Arany János Általános iskola Facebook oldalán https://www.facebook.com/iskola.bagi az alábbi linken https://www.facebook.com/iskola.bagi/posts/212135905843725?pnref=story  megtekinthetőek. 

#

Április 6-7 a helyi szavalóversenyek voltak.

1-2. évfolyam

I. Horváth Noa

II. Farkas Bence

III. Roskó Gábor

3-4. évfolyam

I. Begidsán Lili

II. Kis Virág

III. Balázs Bálint

 

5-6. évfolyam 

I. Ujvári Gábor Rómeó 

II. Balázs Dávid 

III. Fényes Boldizsár és Gyalus Tünde

Különdíj: Katona Janka

7-8. évfolyam

I.  Gazda Boglárka és Szabados Réka 

II. Faragó Panna

III. Baranyi Frigyes Tamás

#

Április 4-8.: Digitális témahét 

Április 6-án 7-én tantárgyak köré építettük a programokat. 8-án a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskolában a táblagép használatával ismerkedtek tanítványaink.

Kémia óra a digitális témahét keretében:  gabi_digitalitemahet.jpg

(április 5.)"Legyél te is informatikus!" címmel felsős tanítványaink előadásokat hallgattak meg a Magyar Telekom Nyrt. munkatársai jóvoltából.

digitalis_temahet.jpg

Március 23-án tartottuk a tankerületi kézilabda versenyt. Csapatunk a II. helyet szerezte meg. Gratulálunk a csapatnak és a felkészítőnek!

dsci0892.jpg

Március 19-én iskolába hívogató napot tartottunk. 

iskolahivogato.jpg

 18-án a nagycsoportosok jöttek el hozzánk ismerkedni az iskolával és a számítógéppel.  

ovisok3.jpg

17-én a leendő tanítónénik látogattak el az Iglice Napköziotthonos Óvodába.

A március 15-i ünnepséget megelőző felvonulás 15-én 17 órakor indult a Bagi Arany János Általános Iskola elől. 

Az ünnepi műsor 18 órakor kezdődött a Dózsa György Művelődési Házban. Műsorral idén is az ötödikesek készültek. köszönjük Nekik és a felkészítést végző Gódorné Szilágyi Magdolnának.

dscf6431.jpg

#

2016. 03.10. a domonyi prózamondó versenyről 

Faragó Panna az I. helyezést,

Gazda Boglárka a II. helyezést hozta el. 

#

2016.03.04. Szépíróverseny megyei fordulója volt Vácott. A helyi szépíróverseny győztesei -7 gyermek-képviselték iskolánkat.

wp_20160304_08_57_57_pro.jpg

Nagy Petra évfolyamán a II. helyezést érte el, így bejutott a Csepelen megrendezendő országos megmérettetésre.

atadas.jpg

2016.03.02. Iskolánk névadójának Arany János születésnapja alkalmából rendeztünk Versünnepet.

 

Februárban elkezdődött egy Nemzedékek Tudása projektünk, melyben a számítógép kicsit más módon  került előtérbe.

Sajnos a gyerekek egyre több időt töltenek a számítógép előtt. Az idősebbek pedig úgy érzik, hogy a számítógépezés nem az ő világuk, "könnyű a fiataloknak, ők ebbe születtek bele". Így aztán egyre nagyobb a szakadék-és más jellegű a kapcsolat nagyszülők és unokák között, mint a mi időnkben volt. A gyerekek magányosak, nem igénylik a közvetlen együttléteket... Mi pedig Kuthi Józsefnével gondoltunk egy merészet és összehoztuk a két generációt. Így egy kicsit kinyílt a világ az idősebbek előtt, a gyerekek pedig megtapasztalják, hogy mit jelent az élethosszig tartó tanulás, a nyitottság, és hogy a kor nem akadálya semminek. Türelmet, tapintatot, kommunikációt tanulnak. Köszönöm Kuthiné Erikának hogy heti két alkalommal részese ennek a nem mindennapi folyamatnak.

egyutt.jpg

 Február 24-én tankerületi sorverseny volt Aszódon. Összesítésben IV. helyezést értük el, gratulálunk! Ügyes volt a Csapat. Köszönet a felkészítőnek!

jatekos_sorverseny.jpg

 

Nyolcadikosok figyelem!

Figyeljétek a középiskolák honlapján a szóbelik időpontját!

8.b tabló fotózásán január 27-én:

dscf5624.jpg

Január 21-én lezajlottak az osztályozó értekezletek, majd 25-én hazavitték a gyerekek a félévi bizonyítványt.

Január 16-án (szombaton) megírták nyolcadikosaink a Központi írásbelit. 

2016. január 15. Elkészültek a mezeink. Köszönjük az Önkormányzat támogatását.

mez.jpg

 aldott_bekes_karacsony.jpg

Ünnepek előtt iskolásaink járták a falut, hogy betlehemes játékukkal megörvendeztessék a Bagon élőket.

Falukarácsony

December 20-án nagyszabású rendezvénnyel keltettek karácsonyi hangulatot a szervezők. A program műsorán többek között iskolásaink is szerepeltek.

karacsony.jpg

December 19-én Bagon rendezték meg az

V. HEPE-HUPA KUPÁ-t. A JUDO-é volt a főszerep.

A verseny mérlegeléssel kezdődött, mire összerendezték a versenyzőket a csarnok zsúfolásig megtelt és parkolót is alig lehetett találni. A felkészítés és az edzések októberben kezdődtek. Tanítványainknak ez volt az első test-test elleni küzdelme. Mi felnöttek is kicsit megszeppenve néztük, ahogy két gyermek küzd egymás ellen a tatami szőnyegen, (nem csak azért) hogy az aranyérem boldog tulajdonosa lehessen. Ez a verseny sok mindenre megtanította gyermekeinket, többek között arra is, hogy semmit nem adnak ingyen, kemény küzdelemre van szükség ahhoz, hogy elérjük céljainkat.

 

Veresegyház-Judo Facebook oldaláról idézem:

"December 19. A VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET VERSENYT RENDEZETT BAGON!

 

Október óta van egyesületünk jelen Bagon az Arany János Általános Iskolában. 
Kerstner Róbert,barátunk,edző kollégánk tart edzéseket a városban.
Az iskola vezetése nagyszerű feltételeket biztosít számunkra,hogy minél több gyermekkel megismertethessük szeretett sportágunkat a judot.
Ezúton is köszönjük Szásziné Győri Évának a sok szeretetet,törődést,odafigyelést!
És eljött a várva várt nap,december 19.-én egyesületünk BAGON rendezte meg saját versenyét a HEPE-HUPA KUPÁT.
Tíz egyesület,nyolcvan ifjú judokája nevezett!
A Veresi Küzdősport Egyesület nagy számban vett részt a viadalon,hiszen Veresegyházről,a gödöllői csoportunkból,és természetesen Bagról is érkeztek szép számmal a versenyzők.

 

Kerstner Robi élete első versenyét rendezte,szeretnénk elmondani,hogy nagyszerű munkát végzett,remek feltételeket varázsolt a sportcsarnokba.A lebonyolítás,annak rendje,a pörgős rendezés mind dicséri egyrészt elhivatottságát,másrészt tehetségét.
A veresi judos SZMK ingyenes büfét üzemeltetett a verseny alatt. Köszönet érte!
Versenyünket megtisztelte jelenlétével Kovács Ernő a Középmagyarországi Regionális Judo Szövetség vezetője,illetve Tasnádi László a régió Dan Kollégiumának első embere is.
Nézzük az eredményeket,a számokat!
Veresegyházról 12 fő nevezett,az Arany János Ált.Isk. (Bag) 17 fővel volt jelen, míg Gödöllő Katolikus Iskola 3 fővel képviseltette magát. Tehát 32 ifjú judoka képviselte egyesületünket a megmérettetésen! 
Összesen nyertünk 13 arany,8 ezüst, és 11 bronzérmet!

Első helyen végzett: Szégner Dani,Ónodi Álmos,Filip Marcel, Badinszki Máté,Petz Ármin,Begidsán Bence,Fényes Boldizsár,Csepeli János,Halász Milán,Balázs Dávid,Tüdős Enikő,Tüdős Emese,Pálya Félix.
Ezüstérmes lett:
Forgó Lőrinc, Csernák Dominik,Budovinszky Dömötör,Vári Ágoston,Lukács András,Kiss damján,Vass Ákos,György Gergely.
Bronzéremnek örülhetett:
Forgó Vince,Udvarhelyi Gergő,Molnár Máté,Rácz Máté, Fekete Gergő,Illés Dávid,Farkas Bence,Zsoldos Vince,Gyulai András,Balázs Botond.
Szívből gratulálunk az elért eredményekhez! Nagyon szép munka volt!
Felkészítő edzők: Kerstner Róbert, Ilyés Gyula"

 

December 18-a az ajándékozásról szólt. 

Karácsony alkalmából megajándékozhattuk egymást, egy mosollyal, kedves szóval, műsorral, de ezen kívül is sok ajándék gazdára talált. Bag Nagyközség Önkormányzatától mindenki kapott valami kedvességet: a gyerekek csomagot, a pedagógusok porcelán angyalkákat.  

Elbúcsúztunk Kollégáinktól Nagy Tibornétól és Nagyné Bakti Zsófiától, akik 40 év aktív PEDAGÓGUS lét után nyugdíjba mennek.

Nehéz beletörődni, hogy néhány éven belül lecserélődik a tanári kar. (Sajnos ez országos szinten megfigyelhető folyamat.) Nagyon nagy szükség van a fiatal lelkes pályakezdőkre. Úgyhogy biztatom a fiatalokat, hogy válasszák a pedagógus hivatást életpályájukul!

December 16-án a Palánta ismét bábozott nálunk.

 

December 14-én meggyulladt a III. adventi gyertya is.

Ezúttal a hetedikesek adták a műsort és gyújtották meg a gyertyát.

 

December 12 (szombati munkanap) "Karácsonyi forgatag" volt ismét.

karacsonyi_forgatag.jpg

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy a tanítási év egy napját ajándékkészítési projektnapnak használjuk fel.napot 

Ajándékpizza Sebestyén Tamástól...KÖSZÖNJÜK!

ajandekpizza.jpg

December 9-én rendőrségi előadás volt, melynek a témája: Bűnmegelőzés.

rendor3.jpg

December 7-én  a második adventi gyertyát is meggyújtottuk. A műsort a hatodikosok adták.

2.gyertya.jpg

December 4-én ismét nálunk járt a Mikulás és segítői a krampuszok.

 dscf4189.jpg

December 2-án megérkezett a Tatami szőnyeg és a 20 JUDO ruha, amit az Emberi Erőforrások Minisztériumától kaptunk. (Az ajándék értéke kb 1.5 milió forint)

"A sport legyen a Tied!"

 judo_ruha.jpg

November 30-án megyújtották ötödikeseink az első adventi gyertyát.

 1.gyertya.jpg

 

Tankerületi teremfoci volt Kartalon november 25-26-án.

 dscf4102.jpg

November 25-én rendkívüli szülőire várjuk a 10 igazolatlan órát túllépő tanulók szüleit.

#

November 24-én elektronikai hulladékgyűjtés volt a Bagi  Arany János Általános Iskola előtt.

dscf4093.jpg

#

November 23-án fogadóórák

Szeretettel vártuk a szülőket.

#

November 21.

A bagi Szent Rita Katolikus Karitász Csoport "Idősek Találkozója" elnevezésű rendezvényén iskolásaink is felléptek Polgár Jutka zenei aláfestéssel feldolgozott Fogatos csacsi c. művének előadásával.

dscf4075.jpg

Tankerületi verseny Aszódon: Teremfoci

november 18-19.

teremfoci_aszod.jpg

I. korcsoport 7. ;  II. korcsoport 6. hely.  

#

Nyílt tanítási napok: 

felső tagozat: 18-a

alsó tagozat: 19-e.

Szeretettel várjuk a szülőket!

#

Ásvány kiállítás és vásár

november 12-13. 

dscf4031.jpg

Elkészült a tavalyi tabló kicsinytett képe....Remélem idén is ilyen sok kép kerül fel a dicsőségfalra. Nagyon büszke vagok Rátok!

buszkesegeink.jpg

2015. november 09.

Pályaválasztási szülői értekezet

 

Néhány hasznos információ

 

2016-ban 2 hosszú hétvége lesz.

Március 12 (szombat) -15-ig (kedd)

(a 14-ét  március 5-én /szombaton/ kell ledolgozni)

és

október 29 (szombat) - november 1-ig (kedd) 

(október 30-át október 15-én /szombaton/ dolgozzuk le.)

 

#

Október 22-én megemlékeztünk az 56-os eseményekről. 

oktober23.jpg

Köszönjük a felkészítő tanár munkáját, a gyerekeknek a színvonalas előadást, a nézőknek a fegyelmezettséget.

#

Október 19-22-ig papírgyűjtés!

#

Író-olvasó találkozón vettek részt tanítányaink.  

A meghívott vendég Balázs  Ágnes Írónő volt.

Köszönjük a szervezést (és a fotót) Balázsné Kapuszta Anikónak.

iro_olvaso.jpg

#

Október 16-án osztálykirándulások voltak.

3.b3..jpg

#

Október 10. Községi szüretibál volt Bagon.

dscf3618.jpg

Ügyesek voltak a nyolcadikosaink. :-)

Felhívás

Október 10-én községi szüreti bál lesz Bagon.

Kérem a szülőket kísérjék el gyermekeiket!

A szüreti felvonulás 13 órakor indul a Dózsa György Művelődési Háztól.

Az esti bál 18 órakor a nyitótánccal kezdődik.

#

Október 7. Tankerületi futóverseny Ikladon

ikladi_futoverseny1.jpg

Tanítványaink elhoztak 2 második, 1 harmadik, 1 hatodik és 1 hetedik helyet! Gratulálunk Nekik, a felkészítőknek pedig köszönjük!

#

Október 6-án reggel megemlékeztünk az Aradi VÉRTANÚK-ról.

panorama2.jpg

Az ünnepi műsort a hetedikesek adták. Köszönjük a színvonalas előadást!

Pályaválasztási délután keretében bemutatkozott az egri művészeti iskola.

#

2015. október 5-én JUDO bemutató volt iskolánkban.

Köszönjük Kerstner Róbertnek, hogy megszervezte a bemutatót, hogy vállalta az edzősködést és Ilyés Gyulának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a TATAMI szőnyegeket addig is, amíg az Emberi Erőforrások Minisztériumából megérkeznek az újak!

  bemutato2.jpg

Köszönjük fiatal küzdősportolók, hogy olyan mosolyogva, kedvesen, türelmesen bántatok tanítványainkkal. Született pedagógusként viselkedtetek. KÖSZÖNJÜK!!!

 #

 

Bag Nagyközség Önkormányzata támogatta tanévkezdésünket.

 

A 150 000 Ft-ból a tanévkezdéshez szükséges eszközöket /ragasztó, füzet, ceruza (színes és grafit) toll, labda és egyéb ügyességi játékok/ vásároltuk meg. Köszönjük a támogatást!

onkormanyzattol.jpg

 #

2015.09.30. Alsós futóverseny  

A győztesek képviselik iskolánkat a Tankerületi futóversenyen, Ikladon.

(Köszönjük a fotókat Gódor Bálintnak.)

alsos_futoverseny.jpg

Szent Mihály napi programunk (09.29.) keretében kirándultunk

kirandulas.jpg

és  megtartottuk a felsős futóversenyt. futoverseny.jpg

#

Pályaválasztási délutánon ismerkedtek nyolcadikosaink az ács szakmával.

Köszönjük Nagy (BAGÁCS) Józsefnek!

acs8.b.jpg

acs2015..jpg

#

Folyamatosan történik az elsősök beszoktatása

img_2453.jpg

#

Rajzoltak alsósaink a Könyvtár megnyitó ünnepségének (IX.20.) tiszteletére meghirdetett rajzversenyre.

rajzverseny3.jpg

#

IX. 19-én a Bagázs házi futóversenyén iskolásaink is indultak.

futok_tundevel.jpg

Eddig történt

- a tanév megszervezése, 

-egésznapos iskola, iskolaotthon, napközi, tanulószobai ellátás elindítása, szakos ellátás biztosítása,

 - (a szokásos szakkörök megszervezése mellett) újdonság képpen beindult a francia szakkör,

-felmértük a fejlesztés szükségességét, módját, (logopédia, SNI, BTM, lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók)

-megtörténtek az egyeztetések a Judó Szövetséggel a Judo oktatásról, és a minisztériummal a Tatami szőnyegről (50 m2) ,

A JUDÓ oktatókkal:

judo.jpg

-jeleztük a rendőrségnek, hogy milyen előadások megtartásában számítunk rájuk,

-az önkormányzattól kapott támogatásból (150 000 Ft) iskolakezdéshez szükséges eszközök vásároltunk,

-lengyel delegáció járt az iskolában, további kapcsolat építése céljából,

  

KÉRÉS

Kérem, hogy a tankönyveket mindenki nézze át, hogy a tankönyvfelelős kollégák még most meg tudják rendelni a hiányzó könyveket.

Köszönöm!

Tájékoztatás

Még mindig keresünk matematika, angol szakos tanárokat.

Étkeztetés szerdán (09.02.) sem lesz. Kérem a szülőket, gondoskodjanak a tízórairól. Köszönöm megértésüket.

Csütörtökön az étkeztetés, a napközi, a tanulószoba a megszokott rend szerint várható.

 

Első tanítási nap: szeptember 1-e (kedd) 

 

Ezen a napon 3 órát tartottunk, ismertettük a házirendet, felhívtuk a gyerekek figyelmét a balesetveszélyes helyzetek elkerülésére.  

 

 Az osztályozó és javítóvizsgák  augusztus 27-én  és 28-án reggel 8 órától voltak. (Fontos: A törvény értelmében a 250 óra feletti hiányzás évismétlést von maga után, hacsak a nevelőtestület úgy nem dönt, hogy engedélyezi az osztályozó vizsgát.) 

 

 Tanévnyitó ünnepség főszereplői idén is az elsősök  

dscf3186.jpg 

 és a műsort adó harmadikosok voltak.

tanevnyito_szereplok.jpg

A tanévnyitó ünnepség augusztus 31-én (hétfőn) 18.00 órától volt.

 A tankönyvvásár: augusztus 28-án (pénteken) délután 14 - 17-ig és augusztus 29-én (szombaton) 8 -12 óráig tartott. Többen nem élltek a lehetőséggel, így még az első napokban is kellett könyvet adnunk.

A tankönyv az 1-2-3. évfolyamon mindenkinek ingyenes, egyéb évfolyamokon rászorultsági alapon (igazolás kell bemutatni) jár.

Az egyéb évfolyamon a tankönyvek befizetési határideje: szeptember 15. (Csekkes vagy átutalásos formában is lehet fizetni.) 

 Az 1-2-3. évfolyamosok idén ingyen kapták a tankönyvet (kivétel nélkül). Az ingyen kapott könyvek az iskola tulajdonát képezik, ezért év végén hiánytalanul vissza kell adni azokat.

Ha valaki saját könyveket is szeretne, a KELLO internetes felületén -regisztráció után- rendelhet magának (gyermekének):  http://webshop.kello.hu/   A KELLO Ügyfélszolgálatának központi telefonszáma: 06 1 237 6900

Idén nem lesznek névre szóló csomagok.  

Augusztus 24-én aláírtam az újabb 5 évre szóló megbízatásomat.

Köszönöm a támogatásokat, a biztatást, az imákat. Ez utóbbi esett a legjobban.

Szerdánként az iskolában 10-12 óráig ügyeletet tartottunk.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 52
Tegnapi: 86
Heti: 394
Havi: 1 074
Össz.: 321 720

Látogatottság növelés
Oldal: 2015/16-os tanév
Bagi Arany János Általános Iskola honlapja - © 2008 - 2019 - szaszieva.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: tóth pál fizika tanár szentendre - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »